Geodezik Kubbe Sistemler
MaviDome
GEODEZİK KUBBELER

Geodezik Kubbeler uzamsal yapılardır. Uzamsal yapılar, bir mekanı örten, düğüm noktalarında veya uzunlukları boyunca yüklere maruz kalan, mafsallı(Moment aktarmaz) veya rijit(Moment aktarır) düğüm noktalı lineer elemanlardan oluşan üç boyutlu sistemlerdir. "Geodesic" terimi iki Yunanca kelimeden meydana gelir. 'Geo', dünyayı, özellikle de küresel şeklini ifade eder. 'Desic' ölçümle ilgilidir. "Geodesic" in gerçek anlamı "dünyayı ölçmek" tir.

Geodezik Kubbeler, kubbe sistemlerin küresel formda olabilmeleri için altıgen elemanlar arasına bozuk beşgen elemanların katılmasıyla elde edilirler. İdeal prefabrikasyon bir sistem bütün düğüm noktaları için aynı özelliğe sahip basit düğüm sistemine ve özdeş elemanlara sahip olmalıdır. Bu gibi durumlarda elemanlar ve düğüm sistemleri büyük ekonomi sağlamaktadır. Buckminster Fuller tarafından 1954’lerde geliştirilen Geodezik Kubbelerin prefabrikasyona uygunluğu ve küresel formda kubbe üretiminde sağladığı avantajlar nedeni ile bu alanda önemli bir problem ortadan kalkmış oldu. 

Geodezik Kubbeler, yapı kendi ağırlığı, kaplama ve kar yükü gibi yerçekimi yükleri, rüzgar yükleri, deprem yükleri vb. her türlü yükler altında diğer yapı sistemlerine göre oldukça güvenli yapılardır. Prefabrikasyona uygunluğu ve montaj kolaylığı nedeni ile,  diğer kubbe sistemlere göre daha çok tercih edilen Geodezik Kubbeler,  teknik gereklilikler  ve müşteri isteklerine bağlı olarak, genellikle çelik, alüminyum, ahşap, fiberglas ve plastik olmak üzere farklı konstrüksiyon malzemeleri  ve düğüm sistemleri kullanılarak imal edilmektedir. Kubbe maliyetleri, çap, frekans, konstrüksiyon ve kaplama malzemesi  ve gerekli donanım malzemelerine göre farklılıklar göstermektedir.

Geodezik Kubbeler, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında olan ülkemizde bir deprem sığınağı, mikro iklim bakımından  hem yüksek ekonomi ve konfor sağlaması, hem de, kısmen de  olsa bir ailenin acil ihtiyacını karşılayabilecek bir sera ve aynı zamanda kış bahçesi olarak kullanılabilecek güvenli bir yapı sistemi olarak  her eve lazım yapı sistemleridir. 
Facebook
Twitter
Instagram
+90 537 691 79 29
+90 537 873 97 23
satıs@mavidome.com