Geodezik Kubbe Sistemler
MaviDome
Amaç
MaviDome firması kurulum amacı, dünyada, çok değişik nedenlerle yaygın olarak kullanılmakta olan, enerji açısından verimli, montajı kolay, olağanüstü dayanıklı, taşınabilir, fonksiyonel geometri ve mimari estetiğe sahip tek hatlı geodezik kubbeler tasarlayıp ve üretmektir.
Misyon/Vizyon
Ülkemiz insanlarına farklı doğal formlu yapıları tanıtarak, ekonomik, güvenli doğayla daha uyumlu ortamların oluşmasına katkı verecek mimari çözümler ortaya koymaktır. Bunun için, tasarım ve inşaatta sürdürülebilirlik ilkelerinden ayrılmadan her zaman en son teknoloji ile güncel olmak ve her zaman güvenilir bir firma olarak kalmaktır.
Değerler
Çalışanların güvenliğinin ve sağlığının korunması. Müşterilerimize gerekli hizmetler verilirken, müşteri memnuniyetine azami özenin gösterilmesi. Her zaman yeniliklere açık bir yaklaşım içinde olunması. İşimiz ile ilgili her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin takip edilmesi. Tüm paydaşlarımızla uyumlu bir işbirliği içerisinde olunması. Müşteri güveninin hassasiyetle korunması.
Facebook
Twitter
Instagram
+90 537 691 79 29
+90 537 873 97 23
satıs@mavidome.com