Amaç
MaviDome.Com adlı sitemiz, doğa ile daha fazla bütünleşik bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için, yaygın olarak kullanılmakta olan, enerji açısından verimli, montajı kolay, hafif, fonksiyonel geometri ve mimari estetiğe sahip geodezik kubbeler ile ilgili bilgi ve teknolojik gelişmeleri tüm sektörel paydaşlarımıza aktarmak amacı ile Prof.Dr. Zeki AY tarafından kurulmuştur.
Misyon/Vizyon
Ülkemiz insanlarına farklı doğal formlu yapıları tanıtarak, ekonomik, güvenli doğayla daha uyumlu ortamların oluşmasına katkı verecek mimari çözümler ortaya koymaktır. Bunun için, tasarım ve inşaatta sürdürülebilirlik ilkelerinden ayrılmadan her zaman en son teknoloji ile güncel olmak ve her zaman güvenilir olarak kalmaktır.
Değerler
Strateji