MAVIDOME
Yapı Teknolojileri Ltd. Şti.
 
Şirket
“MaviDome Yapı Teknolojileri Ltd. Şirketimiz” “Çok Amaçlı, Çelik, Ahşap, PPRC, Alüminyum Prefabrike Geodezik Kubbe” imalatı yapmak üzere 05.04.2022 tarihi itibari ile kuruluşu tamamlanmış ve faaliyetine başlamıştır.
Amaç
MAVİDOME   kuruluş amacı,  insanlarımızın doğa ile  daha fazla bütünleşik, çağdaş bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için, yenilikçi, şeffaf, aydınlık, modern, enerji verimliliği yüksek ,ısı yalıtımlı, montajı kolay, taşınabilir, sökülüp/takılabilen, kişiye özel, estetik, fonksiyonel geometri ve mimari estetiğe sahip olan ve dünyada yaygın olarak kullabılmakta olan  geodezik kubbeler tasarlayıp üretmektir.
Misyon/Vizyon
Ülkemiz insanlarına farklı doğal formlu yapıları tanıtarak, ekonomik, güvenli doğayla daha uyumlu ortamların oluşmasına katkı verecek mimari çözümler ortaya koymaktır. Bunun için, tasarım ve inşaatta sürdürülebilirlik ilkelerinden ayrılmadan her zaman en son teknoloji ile güncel olmak ve her zaman güvenilir bir firma olarak kalmaktır.
Değerler
Çalışanların güvenliğinin ve sağlığının korunması. Müşterilerimize gerekli hizmetler verilirken, müşteri memnuniyetine azami özenin gösterilmesi. Her zaman yeniliklere açık bir yaklaşım içinde olunması. İşimiz ile ilgili her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin takip edilmesi. Tüm paydaşlarımızla uyumlu bir işbirliği içerisinde olunması. Müşteri güveninin hassasiyetle korunması.
Projelendirme
Liste 6
Üretim
Liste 7
Montaj
Liste 8
Danışmanlık
Liste 9
Kurucu
Prof.Dr.İnş.Yük.Müh. Zeki AY
1961'de Isparta’da doğdu. Lisans(1983) eğitimini Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, Yüksek Lisans(1988) ve Doktora(1994) eğitimlerini İTÜ'de tamamladı. SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Genel Müdür
Ziraat Müh. Mustafa Bedirhan AY
1986'da Isparta’da doğdu. SDÜ İnşaat (2007) ve Harita-Kadastro(2015) ön lisans, SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü(2014) Lisans, SDÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Programında Yüksek Lisans Eğitimlerini(2016) tamamladı.
Liste 3
Liste 3
Liste 3
+90 532 614 79 29
+90 537 873 97 23
+90 537 691 79 29
mavidome@mavidome.com